In het Oog van STORM

“Zij die wind zaaiden,
hebben STORM geoogst.”

*onder constructie*

In het Oog van Storm is een interdisciplinaire installatie ontstaan tijdens het Storm Theaterfestival educatie programma van de Academie voor Theater aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten.